Stikkord: backup

  • Backup to the future

    Backup to the future

    Nå kan du ta backup av filene dine med bilen fra Back to the Future. En ekstern harddisk laget som en 1/18 modell av vår alles favoritt-Delorean. Prisen på 250$ er dog i meste laget… (via geekologie)