Stikkord: fastrente som ikke er fast

  • It’s fixed, but it moves!

    Kreativ måte å illustrere et bankprodukt på. En konto med fastrente som øker. Fast, men bevegelig liksom… Ikke helt sikker på om jeg forstår produktet allikevel, men fine illustrasjoner var det i hvert fall. Se et par til i full post! (via designyoutrust)