Stikkord: gridkalkulator

  • Grid-kalkulator

    SprySoft har en fin grid-kalkulator der du setter kolonnebredde, antall kolonner og størrelse på gutter og vips, så har du et fint grid 🙂