All posts tagged: Mentalgassi

Urbane ansikter

Gatekunstneren Mentalgassi gir urbane elementer et ansikt. Se flere eksempler i full post og på Mentalgassis blogg. (via ufunk)