Stikkord: moiré

  • Moirédyr

    Moirédyr

    Andrea Minini lager fine illustrasjoner av dyr med smart bruk av moiré. Du finner flere på society6-siden til Andrea. Der kan du også kjøpe deg trykk og henge på veggen. Pent! (via thisiscolossal)