Stikkord: pleksiglass

  • Mark Khaisman Tapeworks

    Mark Khaisman fra Ukraina har gjort teip til sitt medium når han gjenskaper kjendte bilder og filmscener på pleksiglass. Se mer om teknikken og flere bilder på siden hans. (via DesignYouTrust)