Stikkord: tape og tolmodighet

  • Kassettkunst

    Erika Iris Simmons lager fine illustrasjoner ved hjelp av kassetter og filmruller. Se flere bilder i full post og på Erikas Flickr-sider.